ПРИЛОГ 2 €

Упис у именик приложника у
пратећим књигама и на сајту

Задужбинарима који приложе 2 евра или одговарајући износ у динарима, као и свима који помогну саветима или радом – уписаћемо име у пратеће књиге и у именик приложника на сајту.

Божанска промисао 198. и 199 страна
Scroll to Top